Results

Hotel Management

 • Tania Pinakin Shah
  Tania Pinakin Shah Anand Niketan, Shilaj, Ahmedabad Selection: IHM
 • Vineet Kashyap Jhala
  Vineet Kashyap Jhala The R.H.Kapadia School, Satellite, Ahmedabad Selection: IHM
 • Ashoina Sami Kapadia
  Ashoina Sami Kapadia Shree Narayana Guru Vidyalaya, Satellite, Ahmedabad Selection: IHM
 • Preeti Pinkesh Naik
  Preeti Pinkesh Naik M B Patel School, Sector 23 , Gandhinagar Selection: IHM
 • Pranshav Mahesh Pandya
  Pranshav Mahesh Pandya Udgam School, Thaltej, Ahmedabad Selection: IHM
 • Pranshu Chandan Kapur
  Pranshu Chandan Kapur Anand Niketan, Satellite, Ahmedabad Selection: IHM
 • Advait Iyer
  Advait Iyer Anand Niketan, Satellite, Ahmedabad Selection: IHM
 • Aman Srivastava
  Aman Srivastava Prakash High School, Vastrapur, Ahmedabad Selection: IHM
 • Nrup Patel
  Nrup Patel Zydus School, Jivraj Park, Ahmedabad Selection: IHM
 • Arnav Joshi
  Arnav Joshi Divine Child International School, Adalaj, Ahmedabad Selection: IHM
 • Ekta Kumar
  Ekta Kumar Cosmos Castle International School, S.G. Road, Ahmedabad Selection: Oberoi
 • Pranshav Mahesh Pandya
  Pranshav Mahesh Pandya Udgam School, Thaltej, Ahmedabad Selection: Oberoi
 • Pranshu Chandan Kapur
  Pranshu Chandan Kapur Anand Niketan, Satellite, Ahmedabad Selection: Symbiosis
 • Preeti Pinkesh Naik
  Preeti Pinkesh Naik M B Patel School, Sector 23 , Gandhinagar Selection: Symbiosis
 • Jay Hemant Soni
  Jay Hemant Soni Prakash High School, Vastrapur, Ahmedabad Selection: Symbiosis
 • Pranshav Mahesh Pandya
  Pranshav Mahesh Pandya Udgam School, Thaltej, Ahmedabad Selection: Manipal
 • Pranshu Chandan Kapur
  Pranshu Chandan Kapur Anand Niketan, Satellite, Ahmedabad Selection: Manipal
 • Madhav Sandeep Patel
  Madhav Sandeep Patel Anand Niketan, Satellite, Ahmedabad Selection: Manipal
 • Hrithik Shashin Bhagat
  Hrithik Shashin Bhagat D.P.S., Bopal, Ahmedabad Selection: Manipal
 • Abhigyan Anurag Maheshwari
  Abhigyan Anurag Maheshwari Prakash High School, Vastrapur, Ahmedabad Selection: ITC Maratha

Mass Communication

 • Rithik Narayan Dalwani
  Rithik Narayan Dalwani St. Xavier's High School, Hansol, Ahmedabad Selection: Whistling Woods
 • Madhav Gautam Oza
  Madhav Gautam Oza Ssrvm, Godhavi, Ahmedabad Selection: Whistling Woods
 • Aleesha Sunny Chathanattu
  Aleesha Sunny Chathanattu Udgam School, Thaltej, Ahmedabad Selection: Whistling Woods
 • Tanya Kishore Shadadapuri
  Tanya Kishore Shadadapuri Aditya Birla Public School, Kesrol, Bharuch Selection: Whistling Woods

General

 • Anirudh Satish Bharadwaj
  Anirudh Satish Bharadwaj D.P.S., Bopal, Ahmedabad Selection: CHRIST
 • Rathin Sanjiv Patel
  Rathin Sanjiv Patel D.P.S., Bopal, Ahmedabad Selection: CHRIST
 • Glory Singh
  Glory Singh Udgam School, Thaltej, Ahmedabad Selection: CHRIST
 • Nrup Patel
  Nrup Patel Zydus School, Jivraj Park, Ahmedabad Selection: Symbiosis
 • Radika Sanjay Sabnis
  Radika Sanjay Sabnis KV Ongce, Chandkheda, Ahmeadabad Selection: TISS