Results

Law

 • Ishan Rao
  Ishan Rao Holy Child School, Kalol Selection: ALC, Anand
 • Akash Dutt
  Akash Dutt M.K. School Selection: ALC, Anand
 • Priyanka Bajaj
  Priyanka Bajaj Mt. Carmel School Selection: ALC, Anand
 • Miloni Shah
  Miloni Shah Sharda Mandir School Selection: ALC, Anand
 • Krishal Patel
  Krishal Patel N.R. High School Selection: Amity Jaipur
 • Sweni Doshi
  Sweni Doshi Nirman School, Mithakhali Selection: Amity Noida
 • Akshit Lodha
  Akshit Lodha Devashish School Selection: Amity-Noida
 • Pooja Parikh
  Pooja Parikh Kendriya Vidyalaya, Icchanath Selection: Auro University
 • Sanjana Bafna
  Sanjana Bafna St. Xavier's School Selection: Auro University-Surat
 • Shreya Jain
  Shreya Jain C.M.Modi Accademy Selection: Auro University-Surat
 • Rishabh Bagrecha
  Rishabh Bagrecha St. Xavier's High School, Surat Selection: Auro University-Surat
 • Sweni Doshi
  Sweni Doshi Nirman School, Mithakhali Selection: BVP, Pune
 • Akshit Lodha
  Akshit Lodha Devashish School Selection: BVP, Pune
 • Astha Johri
  Astha Johri Udgam School Selection: Christ University
 • Hem Buch
  Hem Buch Prakash School Selection: Christ University, Bangalore
 • Luv Shah
  Luv Shah AIS Selection: GNLU, Gandhinagar
 • Udita Bhatt
  Udita Bhatt Mt. Carmel School Selection: GNLU, Gandhinagar
 • Malvi Shah
  Malvi Shah Tejas School Selection: GNLU, Gandhinagar
 • Arjun Tyagi
  Arjun Tyagi New Era School, Nijampura Selection: GNLU, Gandhinagar
 • Prachi Pandit
  Prachi Pandit Nalanda Intl. School Selection: GNLU, Gandhinagar
 • Helly Parikh
  Helly Parikh Mt. Carmel School Selection: GNLU, Gandhinagar
 • Parth Patel
  Parth Patel Rajasthan English School Selection: GNLU, Gandhinagar
 • Shaival Shelat
  Shaival Shelat Prakash School Selection: GNLU, Gandhinagar
 • Saumyata Panwar
  Saumyata Panwar Udgam School Selection: GNLU, Gandhinagar
 • Sanjana Somani
  Sanjana Somani St. Xavier's Loyola School Selection: GNLU, Gandhinagar
 • Kathan Gandhi
  Kathan Gandhi Eklavya School Selection: GNLU, Gandhinagar
 • Kairavi Shah
  Kairavi Shah St. Xavier's Loyola School Selection: GNLU, Gandhinagar
 • Ritu Shah
  Ritu Shah Mt. Carmel School Selection: GNLU, Gandhinagar
 • Aastha Mehta
  Aastha Mehta M.K. School Selection: GNLU, Gandhinagar
 • Sujay Adeshra
  Sujay Adeshra A.G. School Selection: GNLU, Gandhinagar
 • Shubham Gautam
  Shubham Gautam Lloyd Law College Selection: GNLU, Gandhinagar
 • Vineeta Tekwani
  Vineeta Tekwani Mt. Carmel School Selection: GNLU, Gandhinagar
 • Akshay Kharbanda
  Akshay Kharbanda Navrachana School Selection: GNLU, Gandhinagar
 • Ayushi Toshniwal
  Ayushi Toshniwal M.G.I.S Selection: GNLU, Gandhinagar
 • Priyam Shah
  Priyam Shah Udgam School Selection: GNLU, Gandhinagar
 • Ishan Gopal
  Ishan Gopal OSEM, Rajkot Selection: GNLU, Gandhinagar
 • Ayush Sahay
  Ayush Sahay Prakash School Selection: GNLU, Gandhinagar
 • Bandhan Sheth
  Bandhan Sheth J.G. College Selection: GNLU, Gandhinagar
 • Jainam Shah
  Jainam Shah Nirman High School, C.G. Road Selection: GNLU, Gandhinagar
 • Brihan Madhav
  Brihan Madhav DPS, Gandhinagar Selection: GNLU, Patna
 • Shraddha Agrawal
  Shraddha Agrawal Nath Valley Selection: ILS Pune
 • Prachi Thakore
  Prachi Thakore D.A.V. School Selection: Jaipur-Laxman Gadh University
 • Parth Patel
  Parth Patel Rajasthan English School Selection: LSAT
 • Luv Shah
  Luv Shah AIS Selection: LSAT
 • Shaival Shelat
  Shaival Shelat Prakash School Selection: LSAT
 • Saumyata Panwar
  Saumyata Panwar Udgam School Selection: LSAT
 • Sanjana Somani
  Sanjana Somani St. Xavier's Loyola School Selection: LSAT
 • Kathan Gandhi
  Kathan Gandhi Eklavya School Selection: LSAT
 • Kairavi Shah
  Kairavi Shah St. Xavier's Loyola School Selection: LSAT
 • Vineeta Tekwani
  Vineeta Tekwani Mt. Carmel School Selection: LSAT
 • Sriraman Jha
  Sriraman Jha Prakash School Selection: LSAT
 • Roshan Mathew
  Roshan Mathew Zydus School Selection: LSAT
 • Ishan Gopal
  Ishan Gopal OSEM, Rajkot Selection: LSAT
 • Soumyaa Verma
  Soumyaa Verma Vidyani Vidhyalaya Selection: LSAT
 • Archika Agrawal
  Archika Agrawal H.L. College Selection: LSAT
 • Disha Patwa
  Disha Patwa M.K. School Selection: LSAT
 • Sagar Goda
  Sagar Goda Nirma University Selection: LSAT
 • Kamya Shah
  Kamya Shah St. Xavier's Loyola School Selection: LSAT
 • Raghav Shiv
  Raghav Shiv Eklavya School Selection: LSAT
 • Vivek Raval
  Vivek Raval Temple Selection: LSAT
 • Rohini Sud
  Rohini Sud Eklavya School Selection: LSAT
 • Simran Randhawa
  Simran Randhawa DPS, Bhilai Selection: LSAT
 • Purav Shah
  Purav Shah Udgam School Selection: LSAT
 • Manan Doshi
  Manan Doshi DPS, Bopal Selection: LSAT
 • Tanya Mishra
  Tanya Mishra Hope Town Girl's School Selection: LSR-Delhi
 • Dhyana Dave
  Dhyana Dave Fatima Convent High School Selection: MSU Baroda
 • Pooja Parikh
  Pooja Parikh Kendriya Vidyalaya, Icchanath Selection: MSU Baroda
 • Shrey Singh
  Shrey Singh Udgam School Selection: MSU Baroda
 • Suleman Khan
  Suleman Khan Essar International Selection: MSU Baroda
 • Meet Shah
  Meet Shah M.G.I.S. Selection: MSU-Baroda
 • Soumyaa Verma
  Soumyaa Verma Vidyani Vidhyalaya Selection: MSU-Baroda
 • Disha Patwa
  Disha Patwa M.K. School Selection: MSU-Baroda
 • Nishi Shah
  Nishi Shah DPS, Bopal Selection: MSU-Baroda
 • Namrit Golani
  Namrit Golani Selection: MSU-Baroda
 • Aishwarya Mahida
  Aishwarya Mahida St. Kabir School Selection: MSU-Baroda
 • Mitesh Moorjani
  Mitesh Moorjani Ambe school Selection: MSU-Baroda
 • Kalyani Pandya
  Kalyani Pandya Selection: MSU-Baroda
 • Vallari Sharma
  Vallari Sharma Navrachana School Selection: MSU-Baroda
 • Parth Shah
  Parth Shah N.R. School Selection: MSU-Baroda
 • Nidhi Patel
  Nidhi Patel S.M. Patel Institute of Commerce Selection: MSU-Baroda
 • Dhagash Shah
  Dhagash Shah Mirambika School Selection: MSU-Baroda
 • Palash Naik
  Palash Naik Swastik Satva Vikas School Selection: MSU-Baroda
 • Yuvraj Chaudhary
  Yuvraj Chaudhary Hiramani School Selection: MSU-Baroda
 • Bhavin Thaker
  Bhavin Thaker A.G. School Selection: MSU-Baroda
 • Kush Shah
  Kush Shah Navchetan School Selection: MSU-Baroda
 • Baijun Upadhyay
  Baijun Upadhyay New Era High School Selection: MSU-Baroda
 • Sushma Rajput
  Sushma Rajput L.D. Arts College Selection: MSU-Baroda
 • Tabassum Payak
  Tabassum Payak F.D. School Selection: MSU-Baroda
 • Abhishek Shah
  Abhishek Shah N.R. School Selection: MSU-Baroda
 • Gaurang Jani
  Gaurang Jani Vakhariya P.J. High School, Kalol Selection: MSU-Baroda
 • Kishan Chakwawala
  Kishan Chakwawala Hiramani School Selection: MSU-Baroda
 • Shivangi Vyas
  Shivangi Vyas M.S. Baluba Kanya Vidhyalaya, Porbandar Selection: MSU-Baroda
 • Mitesh Udhwani
  Mitesh Udhwani Prakash School Selection: MSU-Baroda
 • Parth Patel
  Parth Patel Eklavya School Selection: MSU-Baroda
 • Vedant Rajguru
  Vedant Rajguru New L.J. College Selection: MSU-Baroda
 • Akshit Lodha
  Akshit Lodha Devashish School Selection: MSU-Baroda
 • Harshvardhan Sharma
  Harshvardhan Sharma DPS, Bopal Selection: MSU-Baroda
 • Ravi Samra
  Ravi Samra GLS Commerce College Selection: MSU-Baroda
 • Krish Desai
  Krish Desai Tulip International School Selection: MSU-Baroda
 • Jayesh Mali
  Jayesh Mali H.K.C.C. Selection: MSU-Baroda
 • Dhruvraj Bhavsar
  Dhruvraj Bhavsar Hiramani School Selection: MSU-Baroda
 • Nency Soni
  Nency Soni H.B.K. School Selection: MSU-Baroda
 • Maitry Patel
  Maitry Patel Reubs High School Selection: MSU-Baroda
 • Astha Johri
  Astha Johri Udgam School Selection: Nirma
 • Brihan Madhav
  Brihan Madhav DPS, Gandhinagar Selection: Nirma
 • Sanjana Somani
  Sanjana Somani St. Xavier's Loyola School Selection: Nirma
 • Kathan Gandhi
  Kathan Gandhi Eklavya School Selection: Nirma
 • Kairavi Shah
  Kairavi Shah St. Xavier's Loyola School Selection: Nirma
 • Ritu Shah
  Ritu Shah Mt. Carmel School Selection: Nirma
 • Aastha Mehta
  Aastha Mehta M.K. School Selection: Nirma
 • Sujay Adeshra
  Sujay Adeshra A.G. School Selection: Nirma
 • Akshay Kharbanda
  Akshay Kharbanda Navrachana School Selection: Nirma
 • Ayushi Toshniwal
  Ayushi Toshniwal M.G.I.S Selection: Nirma
 • Priyam Shah
  Priyam Shah Udgam School Selection: Nirma
 • Ishan Gopal
  Ishan Gopal OSEM, Rajkot Selection: Nirma
 • Archika Agrawal
  Archika Agrawal H.L. College Selection: Nirma
 • Disha Patwa
  Disha Patwa M.K. School Selection: Nirma
 • Gaurang Jani
  Gaurang Jani Vakhariya P.J. High School, Kalol Selection: Nirma
 • Arpit Sharma
  Arpit Sharma MassCo Media, Noida Selection: Nirma
 • Guneet Banga
  Guneet Banga Navrachana School Selection: Nirma
 • Sanjay Adeshra
  Sanjay Adeshra A.G. School Selection: Nirma
 • Labdhi Shah
  Labdhi Shah Nirma University Selection: Nirma
 • Gitanjali Kaji
  Gitanjali Kaji M.G.I.S Selection: Nirma
 • Maushumi Bhattacharjee
  Maushumi Bhattacharjee DPS, Gandhidham Selection: Nirma
 • Trishla Singh
  Trishla Singh K.V.-1, Shahibaug Selection: Nirma
 • Tanya Mishra
  Tanya Mishra Hope Town Girl's School Selection: Nirma
 • Dhruv Patel
  Dhruv Patel M.K. School Selection: Nirma
 • Aksh Gandhi
  Aksh Gandhi Nelson School Selection: Nirma
 • Ishita Doshi
  Ishita Doshi Tulip School Selection: Nirma
 • Luv Shah
  Luv Shah AIS Selection: Nirma
 • Krishal Patel
  Krishal Patel N.R. High School Selection: Nirma
 • Sagar Goda
  Sagar Goda Nirma University Selection: Nirma
 • Kamya Shah
  Kamya Shah St. Xavier's Loyola School Selection: Nirma
 • Raghav Shiv
  Raghav Shiv Eklavya School Selection: Nirma
 • Vivek Raval
  Vivek Raval Temple Selection: Nirma
 • Rohini Sud
  Rohini Sud Eklavya School Selection: Nirma
 • Kishan Chakwawala
  Kishan Chakwawala Hiramani School Selection: Nirma
 • Shivangi Vyas
  Shivangi Vyas M.S. Baluba Kanya Vidhyalaya, Porbandar Selection: Nirma
 • Mitesh Udhwani
  Mitesh Udhwani Prakash School Selection: Nirma
 • Masumi Nanavaty
  Masumi Nanavaty St. Xavier's School-Pass out Selection: Nirma
 • Sanjini Jain
  Sanjini Jain DPS, Bopal Selection: Nirma
 • Sankul Kabra
  Sankul Kabra H.B.K. School Selection: Nirma
 • Krishna Parekh
  Krishna Parekh M.K. School Selection: Nirma
 • Preet Shah
  Preet Shah St. Xavier's School Selection: Nirma
 • Vismay Malkhan
  Vismay Malkhan M.S.U. Selection: Nirma
 • Mansi Trivedi
  Mansi Trivedi St. Xavier's College Selection: Nirma
 • Biraj Tanna
  Biraj Tanna H.L.I.C. Selection: Nirma
 • Sharang Majmudar
  Sharang Majmudar St. Xavier's Loyola School Selection: Nirma
 • Pratik Patel
  Pratik Patel St. Joseph Higher Secondary School, Sabarmati Selection: Nirma
 • Neti Jhatakia
  Neti Jhatakia Rajkumar College Selection: Nirma
 • Aniket Desai
  Aniket Desai Lotus School Selection: Nirma
 • Aneri Acharya
  Aneri Acharya N.R. School Selection: Nirma
 • Ratnesh Shah
  Ratnesh Shah Sahajanand College Selection: Nirma
 • Wasim Kacchot
  Wasim Kacchot Divine Child International School Selection: Nirma
 • Akshit Lodha
  Akshit Lodha Devashish School Selection: Nirma
 • Harshvardhan Sharma
  Harshvardhan Sharma DPS, Bopal Selection: Nirma
 • Ravi Samra
  Ravi Samra GLS Commerce College Selection: Nirma
 • Manan Doshi
  Manan Doshi DPS, Bopal Selection: Nirma
 • Shivani Patel
  Shivani Patel Udgam School Selection: Nirma
 • Rut Shah
  Rut Shah Nirman High School Selection: Nirma
 • Simran Randhawa
  Simran Randhawa DPS, Bhilai Selection: NLU, Bhopal
 • Rhea Dalal
  Rhea Dalal St. Xavier's Loyolla School Selection: NLU, Jodhpur
 • Shaival Shelat
  Shaival Shelat Prakash School Selection: NLU, Delhi
 • Shival Shetal
  Shival Shetal Prakash School Selection: NLU, Delhi
 • Diptiman Mahopatra
  Diptiman Mahopatra DPS, Bopal Selection: NLU, Delhi
 • Purav Shah
  Purav Shah Udgam School Selection: NLU, Jodhpur
 • Rhea Jha
  Rhea Jha DPS, Bopal Selection: NLU, Jodhpur
 • Kanika Sood
  Kanika Sood DPS, Bopal Selection: NLU, Jodhpur
 • Neha Meena
  Neha Meena K.V.-1, Surat Selection: NLU, Orissa
 • Pratik Parmar
  Pratik Parmar Hiramani School Selection: NUSRL-Ranchi
 • Shraddha Sharma
  Shraddha Sharma Nirman School Selection: R.N. Patel
 • Manan Doshi
  Manan Doshi DPS, Bopal Selection: R.N. Patel
 • Krish Desai
  Krish Desai Tulip International School Selection: R.N. Patel
 • Jayesh Mali
  Jayesh Mali H.K.C.C. Selection: R.N. Patel
 • Dhruvraj Bhavsar
  Dhruvraj Bhavsar Hiramani School Selection: R.N. Patel
 • Shivani Patel
  Shivani Patel Udgam School Selection: R.N. Patel
 • Ashma Jash
  Ashma Jash Udgam School Selection: R.N. Patel
 • Minsi
  Minsi Udgam School Selection: R.N. Patel
 • Bhavneet Dang
  Bhavneet Dang Maharaja Agrasen School Selection: R.N. Patel
 • Akarsh Shah
  Akarsh Shah Nirman School Selection: R.N. Patel
 • Nency Soni
  Nency Soni H.B.K. School Selection: R.N. Patel
 • Maitry Patel
  Maitry Patel Reubs High School Selection: R.N. Patel
 • Parth Patel
  Parth Patel Eklavya School Selection: R.N. Patel
 • Siddharth Trivedi
  Siddharth Trivedi R.H. Kapadia School Selection: R.N. Patel
 • Tarik Shaikh
  Tarik Shaikh Anand Law College Selection: R.N. Patel
 • Darshan Mehta
  Darshan Mehta SMPIC College Selection: R.N. Patel
 • Parthrajsinh Jadeja
  Parthrajsinh Jadeja K.P.E.S. Selection: R.N. Patel
 • Ragisha Soni
  Ragisha Soni Reubs High School Selection: R.N. Patel
 • Junaid Bengali
  Junaid Bengali Divine Child School Selection: R.N. Patel
 • Ashima Jash
  Ashima Jash Udgam School Selection: R.N. Patel
 • Kardam Marfatia
  Kardam Marfatia Nanda Vidya Bhavan Selection: R.N. Patel
 • Aayush Shah
  Aayush Shah Udgam School Selection: R.N. Patel
 • Aksh Gandhi
  Aksh Gandhi Nelson School Selection: R.N. Patel
 • Rut Shah
  Rut Shah Nirman High School Selection: R.N. Patel
 • Abhilash Ayyagiri
  Abhilash Ayyagiri DPS Selection: Symbiosis
 • Alankrita Mishra
  Alankrita Mishra Prakash School Selection: Symbiosis
 • Hem Buch
  Hem Buch Prakash School Selection: Symbiosis, Pune,Noida
 • Surabhi Sharma
  Surabhi Sharma Agra Public School, Agra Selection: Symbiosis-Nodia
 • Luv Shah
  Luv Shah AIS Selection: Symbiosis-Noida
 • Robin Prasad
  Robin Prasad Maharaja Agrasen School Selection: Symbiosis-Noida
 • Astha Johri
  Astha Johri Udgam School Selection: Symbiosis-Pune
 • Shubham Gautam
  Shubham Gautam Lloyd Law College Selection: Symbiosis-Pune
 • Vineeta Tekwani
  Vineeta Tekwani Mt. Carmel School Selection: Symbiosis-Pune
 • Tanya Mishra
  Tanya Mishra Hope Town Girl's School Selection: Symbiosis-Pune
 • Ayush Sahay
  Ayush Sahay Prakash School Selection: Symbiosis-Pune
 • Diptiman Mahopatra
  Diptiman Mahopatra DPS, Bopal Selection: Symbiosis-Pune
 • Rhea Jha
  Rhea Jha DPS, Bopal Selection: Symbiosis-Pune
 • Jaisha Sabavala
  Jaisha Sabavala Mt.Carmel School Selection: Symbiosis-Pune
 • Kanika Sood
  Kanika Sood DPS, Bopal Selection: Symbiosis-Pune
 • Neha Meena
  Neha Meena K.V.-1, Surat Selection: Symbiosis-Pune
 • Saumyata Panwar
  Saumyata Panwar Udgam School Selection: Symbiosis-Pune/Noida
 • Anshul Belsare
  Anshul Belsare Selection: UPES-Dehradun
 • Krishal Patel
  Krishal Patel N.R. High School Selection: UPES-Dehradun
 • Diptiman Mahopatra
  Diptiman Mahopatra DPS, Bopal Selection: WBNUJS-Kolkata

Business Management

 • Khushboo Agrawal
  Khushboo Agrawal Maharaja Agrasen School Selection: IP University, Amity University
 • Priya Narayan
  Priya Narayan DPS, Bopal Selection: Christ-Bangalore/BA
 • Sulay Lavsi
  Sulay Lavsi Udgam School Selection: NM-Mumbai, FLAME-Pune, Christ-Bangalore
 • Vrishma Thanki
  Vrishma Thanki Udgam School Selection: Symbiosis-Pune
 • Nikunj Somani
  Nikunj Somani DPS, Bopal Selection: Christ-Bangalore, NM-Mumbai, Symbiosis-Pune
 • Arjun Amin
  Arjun Amin DPS, Bopal Selection: Christ-Banagalore, U.P.G., Manipal
 • Devam Shah
  Devam Shah DPS, Bopal Selection: FLAME-Pune
 • Aditya Shah
  Aditya Shah Eklavya School Selection: FLAME-Pune
 • Sarvagya Thapar
  Sarvagya Thapar DPS, Bopal Selection: Waiting for IIM-Indore exam
 • Ashay Deo
  Ashay Deo M.K. School Selection: Symbiosis-BBA IT
 • Sneha Bhosle
  Sneha Bhosle St. Kabir School Selection: Symbiosis-Pune, MIT-Pune
 • Shreyans Mehta
  Shreyans Mehta Divine Child School Selection: CMS-Bangalore
 • Manav Tulsiani
  Manav Tulsiani New L.J. College Selection: NM-Mumbai
 • Venkatesh
  Venkatesh Maharaja Agrasen School Selection: NM-Mumbai
 • Sarang Sethi
  Sarang Sethi Zydus School Selection: Symbiosis
 • Sweni Doshi
  Sweni Doshi Nirma Selection: Symbiosis
 • Vedika Chitnis
  Vedika Chitnis Zydus School Selection: Symbiosis

Hotel Management

 • Priya Raghuram
  Priya Raghuram DPS, Bopal Selection: IHM-Pusa, Christ-Bangalore
 • Manas Agrawal
  Manas Agrawal Udgam School Selection: IHM-Pusa, Oberoi Group, Manipal
 • Robin Prasad
  Robin Prasad Maharaja Agrasen Selection: IHM-Gandhinagar
 • Harshil Shah
  Harshil Shah DPS, Bopal Selection: IHM-Goa
 • Eshan Gupta
  Eshan Gupta St. Kabir School Selection: IHM-Bangalore
 • Sarosh Daruwala
  Sarosh Daruwala M.K. School Selection: IHM-Gandhinagar
 • Jay Gurudutt
  Jay Gurudutt DPS, Bopal Selection: IHM-Gandhinagar
 • Aetad Patel
  Aetad Patel Times Business School Selection: IHM-Gandhingar
 • Hitesh Khemani
  Hitesh Khemani J.G. College Selection: IHM-Gandhinagar
 • Abhishek Suresh
  Abhishek Suresh Asia English School Selection: IHM-Gandhinagar
 • Krishal Patel
  Krishal Patel N.R. High School Selection: IHM-Gandhinagar
 • Manaal Koshariya
  Manaal Koshariya Anand Niketan School Selection: IHM-Jodhpur, Manipal
 • Jayrajsinh Chauhan
  Jayrajsinh Chauhan Hiramani School Selection: IHM-Goa
 • Chintan Parekh
  Chintan Parekh Muktjivan School Selection: IHM-Gandhinagar
 • Neil Pareira
  Neil Pareira St. Ann's School Selection: Waiting for IHM-A in July
 • Kshitij Sharma
  Kshitij Sharma St. Mark Higher Secondary School Selection: IIHM-Ahmedaad
 • Abhilash Ayyagari
  Abhilash Ayyagari DPS, Bopal Selection: IHM-Gandhinagar, Manipal
 • Vivek Chandrani
  Vivek Chandrani Eklavya School Selection: Waiting for IHM-A in July
 • Tanveer Hora
  Tanveer Hora DPS, Bopal Selection: IHM-Gandhingar, Manipal

Liberal Studies

 • Tushnaa Kapadia
  Tushnaa Kapadia Mt. Carmel School Selection: PDPU
 • Neher Parimoo
  Neher Parimoo Ahmedabad International School Selection: PDPU
 • Tanya Shah
  Tanya Shah M.K. School Selection: PDPU
 • Jainy Kothari
  Jainy Kothari M.G.I.S. Selection: PDPU
 • Aakar Amin
  Aakar Amin K.V. 1, Shahibaug Selection: PDPU
 • Vidhi Thakore
  Vidhi Thakore Nirman School Selection: PDPU
 • Khushi Shah
  Khushi Shah Nirman School Selection: PDPU
 • Vatsal Gandhi
  Vatsal Gandhi A-One School Selection: PDPU
 • Rajvi Sheth
  Rajvi Sheth AIS Selection: PDPU
 • Pallavi Bhalla
  Pallavi Bhalla Sakar English School Selection: PDPU
 • Shaktiraj Bhavsar
  Shaktiraj Bhavsar Devashish School Selection: PDPU
 • Ishita Dave
  Ishita Dave St. Xavier's School Selection: PDPU
 • Rumani Agnihotri
  Rumani Agnihotri M.K. School Selection: PDPU
 • Gurmeher Juneja
  Gurmeher Juneja A.I.S. Selection: PDPU
 • Sanaya Patel
  Sanaya Patel A.I.S. Selection: PDPU
 • Preksha Balia
  Preksha Balia Mt. Carmel School Selection: PDPU
 • Varishth Joshi
  Varishth Joshi Zydus School for Excellence Selection: PDPU
 • Shraddha Agrawal
  Shraddha Agrawal Nath Valley Aurangabad Selection: PDPU
 • Shrutaswinee Hazarika
  Shrutaswinee Hazarika K.V. ONGC Selection: PDPU
 • Maulik Mashru
  Maulik Mashru National College of Commerce Selection: PDPU
 • Khilon Suchak
  Khilon Suchak National College of Commerce Selection: PDPU
 • Alankrita Mishra
  Alankrita Mishra Prakash School Selection: PDPU
 • Azaan Khan
  Azaan Khan DPS, Bopal Selection: PDPU
 • Heer Nanavati
  Heer Nanavati Mt. Carmel School Selection: PDPU, FLAME
 • Rahul Bist
  Rahul Bist Tulip International School Selection: PDPU
 • Ravi Samra
  Ravi Samra K.V.Cantt-2 Selection: PDPU
 • Shakti Chavda
  Shakti Chavda Zydus School Selection: PDPU
 • Srishti Agarwal
  Srishti Agarwal DPS, Gandhinagar Selection: FLAME
 • Suleman Khan
  Suleman Khan Essar International School Selection: PDPU
 • Trishla Singh
  Trishla Singh K.V.-1, Shahibaug Selection: PDPU
 • Rahul Sheth
  Rahul Sheth DPS, Bopal Selection: FLAME
 • Sarang Sethi
  Sarang Sethi The Calorax School Selection: FLAME
 • Ananya Mahakali
  Ananya Mahakali AIS Selection: Symbiosis
 • Arjun Chaudhary
  Arjun Chaudhary St. Xavier's School Selection: FLAME
 • Gitanjali Kaji
  Gitanjali Kaji M.G.I.S. Selection: PDPU
 • Riddhi Trivedi
  Riddhi Trivedi J.B. & S.A. Selection: PDPU
 • Harshvardhan
  Harshvardhan DPS Selection: PDPU

Mass Communication

 • Riya Bhaskaran
  Riya Bhaskaran Maharaja Agrasen School Selection: Symbiosi, Usha Pravin Gandhi
 • Ankita Roy
  Ankita Roy Aditya Birla Public School Selection: Indira Institute
 • Shreya Das
  Shreya Das Aditya Birla Public School Selection: Symbiosis
 • Sridhar Rao
  Sridhar Rao St. Xavier's School Selection: Christ, Symbiosis
 • Bipasha Mukherjee
  Bipasha Mukherjee Eklavya School Selection: Manipal, Symbiosis
 • Abhilasha Ayyagari
  Abhilasha Ayyagari DPS, Bopal Selection: Symbiosis
 • Isha Gupta
  Isha Gupta BVB'S Narmada School, Bharuch Selection: Symbiosis, Manipal
 • Rashi Maheshwari
  Rashi Maheshwari DPS, Bopal Selection: Symbiosis
 • Laher Dholakia
  Laher Dholakia K.V. Sac School Selection: NM-Bombay